Tag: prawo

prawo i suplementy

Regulacje prawne suplementów diety

W krajach Unii Europejskiej za regulacje prawne suplementów diety odpowiada Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych, która uzyskała nadrzędność nad krajowymi przepisami. Jednakże niektóre obszary prawne suplementów podlegają regulacji pod przepisy krajowe. Podstawowymi aktami prawnymi w Polsce, które […]