Robienie wagi, a wygrana

związek robienia wagi w sportach walki z wygraną

Klasy wagowe w różnych dyscyplinach sportowych zostały wprowadzone w celu wyrównania szans między zawodnikami. Stworzyło to także kuszącą furtkę do zbijania wagi i konkurowania z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Jednak metody wykorzystywane w tym celu okazały się niekiedy drastyczne, do tego stopnia, że doprowadziły do zgonu kilku zawodników. Od tego czasu  trwają debaty nad bezpieczeństwem, wpływem na wydolność i ogólną zasadnością zbijania wagi. Związek robienia wagi z wygraną jest jednym ze wskaźników oceniających wpływ robienia wagi na wyniki. Nie jest od doskonały ponieważ nie porównuje wyników wewnątrz jednego zawodnika.

Trzeba przyznać, że w kwestii wpływu zbijania wagi na wydolność, większość dowodów jest poszlakowych. Istnieje niewiele badań, które oceniały bezpośredni wpływ procedury robienia wagi  na zdolności wysiłkowe. Więcej zostało przeprowadzonych analiz statystycznych, w których oceniono związek z ilością odzyskanych kilogramów po oficjalnym ważeniu, a wygraną w walce. Dlatego dziś przejrzymy te publikacje i zobaczymy czy chytry plan zbijania wagi może przyczynić się do uzyskania przewagi nad rywalem.

Zapasy

Pierwsze publikacje w których oceniano związek robienie wagi ze zwycięstwem przeprowadzono w latach 90 na zapaśnikach. Horswile i wsp. w 1994 r. opublikowali wyniki swojej pracy w której analizowali związek między przyrostem masy ciała (masa ciała tuż przed walką pomniejszona o masę ciała 20h przed walką na oficjalnym ważeniu, czyli ilość nabranej masy po rekuperacji) i rozbieżnością masy ciała między przeciwnikami, a wygraną walką. Łącznie uwzględniono 607 zapaśników biorących udział w zawodach NCAA (National Collegiate Athletic Association). Po przeprowadzeniu statystycznych analiz nie wykazano aby większa ilość odzyskanej masy ciała lub większa różnica masy ciała między przeciwnikami była związana ze zwycięstwem.  

Podobnej analizy dokonali w 1998 r. Wroble i Moxley. Z tą różnicą, że ocenili 206 zapaśników podczas licealnego turnieju. Tutaj analizy statystyczne wykazały, że zwycięzcy częściej odzyskiwali większą ilość masy ciała po oficjalnym ważeniu. Odnotowano, że w 74 ze 130 walk (57%) cięższy zawodnik odniósł sukces.

Ogólnie wydaje się, że pozytywny związek między większą masą ciała, a zwycięstwem w tej grupie wynika z nierozwiniętych składowych formy sportowej. Czynniki te obejmują siłę, wydolność tlenową, czy umiejętności techniczne. Dlatego większa masa ciała może być atutem w przypadku młodszych i mniej doświadczonych zawodników.

Taekwondo

Chociaż wcześniej wykazano, że młodsi i mniej doświadczeni zawodnicy mogą wyciągnąć korzyści z większej masy ciała od przeciwnika, w pracy Kazemi i wsp. z udziałem zawodników taekwondo (juniorzy w wieku 14–17 lat) nie potwierdzono tego. W badaniu uwzględniono  108 młodych sportowców – chłopców i dziewczęta. Zwycięzcy zyskali po rekuperacji średnio 1,02 kg, podczas gdy przegrani odzyskiwali 1,09 kg.  Różnice zmian masy ciała między zwycięzcami, a przegranymi nie były istotne. Zatem można postulować, że zwycięzcy są po prostu bardziej uzdolnieni. Albo jak sugerują inni badacze – w tej dyscyplinie wzrost i zasięg może być bardziej znaczącym czynnikiem niż masa ciała.

Judo

W 2016r. Reale i wsp. opublikowali analizę zależności między odzyskaniem masy ciała po ważeniu, a sukcesem w zawodach judo. Uwzględniono dane od 86 starszych judoków biorących udział w międzynarodowych zawodach. Uczestników ważono podczas oficjalnego ważenia i godzinę przed ich pierwszą walką (15-20 godzin później). Ogólnie medaliści i zwycięzcy częściej odzyskiwali większą ilość masy ciała po ważeniu niż osoby bez medalu i osoby, które poniosły porażkę.

Boks

W 2016 Reale i wsp. przeprowadzili analizę u 100 zawodników boksu (mężczyźni i kobiety) biorących udział w mistrzostwach Australii. Odzyskiwaną ilość masy ciała po ważeniu porównano między finalistami i nie finalistami, zwycięzcami i przegranymi każdej walki. Nie stwierdzono różnic w ilości odzyskanej masy ciała między finalistami i nie finalistami oraz zwycięzcami i przegranymi w poszczególnych walkach.

Kolejne dane dotyczące boksu dostarczyli w tym samym roku Daniele i wsp., gdzie przeanalizowali oficjalne raporty z ważeń 71 walk IBF (142 zawodników). Znów wskaźnikiem była wielkość odzyskanej masy ciała po rekuperacji i różnice w wadze między przeciwnikami. Podobnie jak u Reale i wsp. – związek miedzy wskaźnikiem, a wygraną nie był znaczący.

Mieszane sztuki walki

Coswig i wsp. (2018) na podstawie danych od 15 zawodowych fajterów (śr. 25 lat) zebranych podczas gali MMA w Belém, w północnej Brazylii zaobserwowali, że zwycięzcy odzyskiwali więcej masy ciała po ważeniu. Jednak rok później Brechney i wsp. zanegowali te wyniki na podstawie analizy walk 75 zawodników (w tym 59 amatorów i 16 zawodowców). Analizy nie wykazały istotnych różnic w ilości odzyskanej masy ciała po oficjalnym ważeniu między zawodnikami, którzy wygrali (6,8%), a przegranymi (7,4%). Ilość odzyskanych kilogramów nie była też związana z rodzajem porażki (KO, poddanie, decyzja). Natomiast zaobserwowano istotną zależność między większym cięciem wagi, a większym prawdopodobieństwem przegrania walki.

Całkiem niedawno (lipiec 2020), kolejną analizę dorzucili Kirk i wsp., którzy wykorzystali dane zebrane z pięciu profesjonalnych gal MMA (cztery UFC i jedna to Bellator). Jako wskaźnik wykorzystano ilość odzyskanych kilogramów po oficjalnym ważeniu. Analizy statystyczne wykazały, że ilość odzyskanych kilogramów nie wydaje się zapewniać przewagi.

Wnioski

Badania oceniające związek robienia wagi z wygraną nie są jednoznaczne. Choć różne dyscypliny charakteryzują się różnymi wymaganiami technicznymi to posiadanie większej masy ciała nie wydaje się być znaczącym warunkiem sukcesu.

Gotowa rozpiska na FIGHTWEEK

Dowiedz się jak zrobić wagę w sportach walki.

Zapisz się do newslettera i odbierz rozpiskę, która pokaże Ci jak optymalnie zrobić wagę i zaplanować fightweek.

Chcę się zapisać

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>