Miesiąc: sierpień 2020

związek robienia wagi w sportach walki z wygraną

Robienie wagi, a wygrana

Istnieje niewiele badań, które oceniały bezpośredni wpływ procedury robienia wagi na zdolności wysiłkowe. Więcej zostało przeprowadzonych analiz statystycznych, w których oceniono związek z ilością odzyskanych kilogramów po oficjalnym ważeniu, a wygraną w walce. Dlatego dziś przejrzymy te publikacje i zobaczymy czy chytry plan zbijania wagi może przyczynić się do uzyskania przewagi nad rywalem.
prawo i suplementy

Regulacje prawne suplementów diety

W krajach Unii Europejskiej za regulacje prawne suplementów diety odpowiada Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych, która uzyskała nadrzędność nad krajowymi przepisami. Jednakże niektóre obszary prawne suplementów podlegają regulacji pod przepisy krajowe. Podstawowymi aktami prawnymi w Polsce, które […]